en fr

Irma x Maison John Galliano

@Paris Fashion Week 2016 - Défilé Maison John Galliano